Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

Bruk begrepene! Etos, patos og logos

S3_3 Bruk begrepene1_side 10_Johanna_Hanno_Bildhuset_NTBscanpix_20120913-161829-6_s.jpg

Hvordan bruker vi de retoriske begrepene i setninger? Her finner du eksempler.

Etos

Avsenderens troverdighet kalles etos. Hvor stor tillit har vi til avsenderen og teksten? Hva er det som skaper tillit?

Eksempler:

  • Gilde har sterk/høy etos fordi dette er en matprodusent med lange tradisjoner.
  • Plan-Norge (under)bygger sitt etos ved å vise til ulike nettsteder.
  • Logoen til Syklus styrker annonsens etos.

Patos

Å berøre mottakerne sine følelser er et effektivt grep. Vi sier at teksten appellerer til patos.

Eksempler:

  • Avsenderen ønsker å overbevise gjennom patos
  • Gilde skaper patos når de …
  • Tekstens patos er sterkest i bildet.
  • Syklus bruker patos for å overbevise mottakeren.

Logos

Logos har med fornuft og rasjonalitet å gjøre. Er det som presenteres sannsynlig, og er argumentene logiske? Fakta og saklig informasjon hører hjemme her.

Eksempler:

  • Oppskriften under bildet er logosargumentasjon. Det er imidlertid patos som er den dominerende appellformen i annonsen.
  • Historien om Destiny må kalles logosargumentasjon, selv om vi ikke kan kontrollere om den stemmer.
  • Appellformen logos viser seg i informasjonen vi får om resirkulering.