Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

I dette kapitlet skal du lære ...

  • å bruke retoriske begreper i analyse av skriftlige tekster
  • å bruke kunnskap du har om retorikk når du skriver egne argumenterende tekster
  • å skrive i ulike sjangre som er relevante for eksamen, det vil si retorisk analyse, skjønnlitterær analyse, artikkel, essay, kåseri og kortsvar
  • å disponere tekstene dine riktig og klare å gjennomføre en saklig argumentasjon
  • om ulike språklige virkemidler, både om hvordan du bruker dem i analyse av andres tekster og hvordan du kan bruke dem i dine egne
  • å bruke sitater og kilder i tekstene dine og hvordan du du setter opp en kildeliste
  • å være kritisk til kildene dine og reflektere rundt dette i teksten din
  • å ta hensyn til personvern og opphavsrett når du bruker andres tekster eller bilder
  • om hvordan du med enkle grep skaper god flyt i en tekst