Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

Novella «Jonas» – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S2 Novelleanallyse Jonas2.jpg

Novella står på s. 227 i Signatur 2.Innleiing:

Hvem har skrevet novella?

Når og hvor ble den utgitt?


Fortell kort hva novella handler om.

Novella handler om ...


Forklar hvem som er de viktigste personene i novella og beskriv dem:

Hovedpersonen er ...

Andre viktige personer er ...


Synsvinkelen: Med hvem sine øyne ser vi det som skjer i novella?

Er fortelleren selv med i handlingen (personal), eller er fortelleren stemmen til en som ikke selv er med i fortellingen (autoral)?

Fortelleren i novella er ...


En novelle bygger seg opp mot en spenningstopp. Forklar hva du synes er det mest spennende som skjer i novella:

Spenningstoppen i novella mener jeg er når ...


Novella har en litt uhyggelig stemning. Hva er det som skaper den?

Jeg mener at det er en litt uhyggelig stemning i novella fordi ...


Hvorfor tror du jeg-personen lager knurrelyder og klør med hendene?

Jeg tror jeg-personen gjør dette fordi ...


Hvorfor tror du Jonas blir bortført?

Jeg tror Jonas blir bortført fordi ...


Hvorfor tror du jeg-personen leverer Jonas tilbake?

Jeg tror jeg-personen leverer Jonas tilbake fordi ...


Hva er temaet i novella? Prøv å finne en begrunnelse for de ulike forslagene til tema under:

Jeg tror temaet kan være redsel for å miste et barn fordi ...

Jeg tror temaet kan være omsorgssvikt fordi ...

Jeg tror temaet kan være lengsel etter en venn fordi ...

Jeg tror temaet kan være å vise oss at det finnes mange skumle folk fordi ...

Jeg tror temaet kan være ensomhet fordi ...

Jeg tror temaet kan være ... fordi ...

Hvilket forslag til tema synes du var best?


Likte du novella?

Jeg likte novella fordi ...

Jeg likte ikke novella fordi ...