Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

Quiz – retorikk

Velg riktig altnerativ

  1. Hva betyr begrepet retorikk?

  2. Retorikkbegrepet stammer fra

  3. Etos betyr

  4. Logos betyr

  5. Patos betyr

  6. Kairos betyr

  7. Aptum betyr

  8. Ironi vil si

  9. Et retorisk spørsmål er

  10. Martin Luther King var