Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
7

«Nordiske språk: dansk» – innføringsfilm

I dansk er det stor forskjell på hvordan ord uttales og hvordan de skrives.

Spørsmål

  1. Hvilke kjennetegn ved det danske språket trekker Johannes i filmen fram?
  2. Hvilke andre forskjeller eller likheter i forhold til norsk legger du merke til ved måten han snakker på?
  3. Synes du det er vanskelig å forstå hva han sier? Nevn noen trekk som skaper problemer.
  4. Hvilken særstilling kan man si at det danske språket har i forhold til nabospråkene i Norden?