Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

Quiz

Velg riktig alternativ:

  1. Appellform betyr:

  2. Etos betyr:

  3. Logos betyr:

  4. Patos betyr:

  5. Kairos betyr:

  6. Viktigst for en god framføring:

  7. En digital presentasjon skal ha:

  8. Presentasjonen skal tilpasses tilhørerne slik:

  9. Foredragsholderen får kontakt med publikum ved å:

  10. En god gruppesamtale kjennetegnes ved: