Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Holmliansk eller kebabnorsk? – se og skriv

S2 8_Gatekunst_Fotofil.no Eli Berge_0413.jpg

Danny fra Holmlia i Oslo liker ikke ordet «kebabnorsk». Han skulle gjerne ha sett at det heller kaltes «holmliansk». Se filmklippet fra TV-serien «Dialektriket» på NRK.no (02:28).

Spørsmål

  1. Hva er hovedargumentet til Danny Boy?
  2. Hvordan begrunner han det?
  3. Kjenner du eksempler fra en slik språkkontaktbasert talestil fra ditt eget miljø/ hjemsted?

Skriveoppgave

  1. Ta utgangspunkt i intervjuet og skriv en kreativ tekst (kåseri eller rapp) om ungdomsspråket i ditt eget miljø.
  2. Skriv en argumenterende tekst (blogg- eller avisinnlegg) om samme tema. Forslag til overskrift: «Ung og stolt av språket mitt(?)» Husk at du må ha et budskap i artikkelen, og sett opp en liste over argumentene dine før du begynner å skrive.