Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

Ta ordet! – appell etter femavsnittsmetoden

S3_4 Ta ordet.jpg

Dette opplegget driller inn retoriske begreper på en morsom måte. Vi har lagt det opp som en konkurranse med kameratvurdering, der skjemaet skal fylles ut med kommentarer og karakter. Men skjemaet kan også brukes som disposisjon eller skriveramme.

Opplegget er utarbeidet av norsklektor Line Ellingsen. Nærmere beskrivelse finner du her.

Oppgave

Hold en appell på maks. 5 minutter om en sak der talens røde tråd skal være verdier. Temaet kan du tolke fritt.

Poenget er å være enten for eller imot noe ikke begge deler. Overbevis oss!

Måten du introduserer temaet ditt på, velger du selv. Velg gjerne en overraskende innfallsvinkel.

Målgruppe: offentligheten (eller en annen målgruppe bestemt av læreren din)

Her kan du laste ned