Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Quiz – Barokken

Velg riktig alternativ

 1. Fra når og til når regner vi perioden barokken?

 2. Hvilken sjanger er spesielt utbredt i den dansk-norske litteraturen i perioden?

 3. Hva er typisk innhold i barokkens tekster?

 4. Hva var barokken en reaksjon på?

 5. Hvilken «oppgave» hadde kunsten?

 6. Barokken hadde et spesielt formuttrykk. Hvilken beskrivelse passer best?

 7. Hvem av de tre store salmedikterne i Danmark-Norge var dansk?

 8. I salmen «Sorrig og glæde» bruker Thomas Kingo et typisk barokk-virkemiddel. Hvilket?

 9. Hva sier barokktidens ideologi om kongens plass?

 10. Når ble reformasjonen innført i Norge?

 11. Hvilken viktig funksjon hadde salmene?

 12. Hvem skrev «Aftensalme»?

 13. Hva sier salmene om livet og døden?

 14. Hvilket syn på Gud kommer til uttrykk i salmene?

 15. Hvem skrev «HErre GUD! Dit dyre Navn og Ære»?

 16. Hva er innholdet i Petter Dass’ «Nordlands trompet»?

 17. Barokkens følelsesladde språk peker fremover mot…?