Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Quiz – Renessansen

Velg riktig altnerativ

 1. Renessansen starter i Italia omtrent 200 år før den kommer til Norge. Når starter den i Italia?

 2. Hva betyr ordet renessanse?

 3. Fra hvilken periode henter renessansen mye inspirasjon?

 4. Hvilke sjangre oppstår i denne perioden?

 5. Hva slags litteratur finner vi i Norge i denne perioden?

 6. Hva kaller vi renessansemenneskene som var opptatt av menneskets egen skaperkraft og tenkning?

 7. I bildet «Skolen i Athen» finner vi en teknikk som ble utviklet i malerkunsten på denne tiden. Hvilken?

 8. Hva er Dekameronen?

 9. Ca. 1450 oppfinnes noe spesielt, hva?

 10. Hvem var Martin Luther?

 11. Kopernikus utfordret det gamle verdensbildet ved å lansere teorien om …?

 12. I hvilken norsk by fantes det største renessansemiljøet?

 13. Hvem skrev i 1567 boken «Om Norges rike»?
 14. v
 15. Hva handler «Om Norges rike» om?

 16. Franskmannen Montaigne skriver tekster som er forløperen til en sjanger. Hvilken?

 17. I hvilket Shakespeare-stykke finner vi sitatet «Å være eller ikke være, det er spørsmålet»?

 18. Hva handler Don Quijote om?