Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Hvor mange glass tåler barnet ditt?» (reklame) – skriveramme

S3.2_reklameanalyse.jpg

Denne trinn-for-trinn-analysen er ment som en første start, før man bruker analyseskjemaene og modelltekstene i i boka.

Bakgrunn for annonsen:

Annonsen var en del av en holdningskampanje høsten 2014, sammen med flere liknende annonser. Den ble blant annet presentert på store lystavler på busstasjoner og i riksdekkende medier som A-magasinet. Avsenderen var alkovett-organisasjonen Av og til (en sammenslutning av flere frivillige organisasjoner, støttet av Helsedirektoratet).

Last ned annonsen og oppgaven her: Av og til: reklameannonse.

Analyser reklamen ved hjelp av spørsmålene nedenfor.

Innledning: Presenter annonsen


Hvem er avsender? Hva ønsker avsenderen å få fram gjennom reklamen? Er hensikten å selge noe eller å informere om noe?


Hvem er målgruppen for reklamen?


Virkemidler

Hva er blikkfanget i reklamen? Beskriv hva som er det første som vi legger merke til når vi ser annonsen.


Forklar hvorfor du tror avsenderen har brukt et bilde av et lite barn. Hvordan fremstilles barnet på bildet? Hvilken virkning har det på oss som ser denne reklamen?


Under bildet er det en «snakkeboble» med tekst. Denne teksten er skrevet med noe som skal likne barneskrift. Hva ønsker avsenderen å si oss med teksten i snakkebobla? Hvorfor er teksten skrevet med barnslig skrift?


Hva står det i teksten under bildet og snakkebobla? Hva er hensikten med å skrive dette? Hvorfor tror du avsenderen henvender seg til mottakeren ved å kalle ham ‘du’ og ‘deg’?


Retorisk analyse

Hvordan er retoriske virkemidler brukt i annonsen?

PATOS: betyr å spille på følelser. Er det noen elementer i denne teksten som du vil si at påvirker følelsene våre?

LOGOS: betyr å spille på fornuften. Er det noen elementer i denne teksten som du vil si at spiller på fornuften?

ETOS: har med tillit og troverdighet å gjøre. Var det noe i denne teksten som fikk deg til å stole på at avsenderen er troverdig og har et godt budskap?

KAIROS: betyr komme med rett ord til rett tid. Hva er sammenhengen mellom tidspunktet (høstmånedene) og virkemidlene i annonsen? Synes du at det er rett ord til rett tid?


Nederst i høyre hjørne finner du logoen til avsenderen. Hvorfor er denne logoen tatt med?


Avslutning: vurdering

Hva synes du om reklameteksten? Var den virkningsfull? Fikk den budskapet godt fram? Begrunn svaret ditt.