Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Du søkte etter en dypere mening» (dikt) – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S3_3 Du soekte etter en dypere mening_side 226_(Hans Boerli)_Ivar Aaserud_Aktuell_NTBscanpix_s.jpg

Diktet er skrevet av Hans Børli og står på s. 227 i Signatur 3 tekstsamling.Innledning

Presenter diktet med tittel, forfatter, utgivelsesår og navn på samlinga det stod i.

Diktet «Du søkte etter en dypere mening» er skrevet av …


Konkret innhold (motivet)

Beskriv innholdet i diktet med dine egne ord. Hva slags situasjon blir skildret? Hva opplever jeg-personen (du-personen) i diktet?

Diktet handler om en person som søker etter …

Rent konkret skubber personen ting bort og leter etter …

Men tingene …


Oppbygning

Beskriv kort hvordan diktet er bygd opp (strofer og verselinjer, rim og rytme)

Diktet har bare to strofer. Den første strofen beskriver …

Den siste strofen har bare en linje. Den sier at …


Virkemidler

Hva slags virkemidler bruker forfatteren? (ord som skaper stemning, språklige bilder, gjentakelser)

Første linje sier hva diktet skal handle om …

Men forfatteren bruker konkrete bilder (metaforer) for å vise …

Eksempler på slike bilder er …

Tingene blir personer som …

Den siste strofen avslutter med en påstand som …


Tema

Hva handler diktet egentlig om? Hva betyr det å lete etter hemmelige rom? Og hva menes med «mysteriet»?

Allerede i tittelen peker forfatteren mot det diktet dreier seg om, nemlig å …

Vi må gjette hva de ulike metaforene betyr, for eksempel …

Avslutningen er en påstand som jeg tolker som at …

Jeg tror temaet kan være …


Avslutning

Skriv din egen mening om diktet og hvordan det virker på deg.

Jeg synes diktet var …

(Tillegg: Dersom du ønsker det, kan du kommentere det at forfatteren ber «deg» om ikke å lete etter en dypere mening, samtidig som han ber leseren tolke bilder og lete etter en dypere mening i diktet. Hvis man ser det på denne måten, blir diktet et metadikt, et dikt som også kan handle om dikt!)