Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Quiz – 1890–1905

Velg riktig alternativ

 1. Hva er et sentralt tema i litteraturen i denne perioden?

 2. Hva skjer med mye av lyrikken?

 3. Hva kjennetegner romanene?

 4. Hva eller hvem var død, ifølge Nietzsche?

 5. Hvem «angrep» «De fire store» gjennom artikler og foredrag?

 6. Hva het Charles Baudelaires nyskapende diktsamling?

 7. Hvem har skrevet Forbrytelse og straff?

 8. Hvilket dikt sies å være starten for nyromantikken i Norge?

 9. Hva prøver hovedpersonen i Sult å jobbe med?

 10. Hva kaller vi en fortellende tekst med poetiske virkemidler?

 11. Hva heter Obstfelders tekst om en som føler seg fremmed både i naturen og i byen?

 12. Hva heter hovedpersonen i Knut Hamsuns Pan?

 13. På hvilken måte kommer naturen til uttrykk i «Felen i ville skogen»?

 14. Hvem skrev Haugtussa?

 15. Hva er spesielt med fortellingen om «Haugtussa»?